Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Świętojanki - tradycje i obrzędy

Powitanie wakacji w Parku Miejskim w Tychowie

Koncert Organowy w ramach 58 Międzynarodowego Festiwalu Organowego

W głowie się nie mieści2

Wieczór kawalerski

Istoty fantastyczne

Deadpool Wolverine

Horyzont. Rozdział 1

Gru i Minionki: Pod przykrywką

Był sobie kot

Zachodniopomorska Karta Rodziny lub Seniora, Karta Dużej Rodziny

Regulamin kina

 ZARZĄDZENIE nr 9/2021
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie
z 11 października 2021r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Sali widowiskowo – kinowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie

Na podstawie § 6 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie z 13 grudnia 2005r. zarządza się co następuje:
                                                                                  § 1

Wprowadza się Regulamin korzystania z Sali widowiskowo – kinowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia
                                                                                 § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 października 2021r.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tychowie nr 9/2021
z 11.10.2021r.

Regulamin korzystania z sali widowiskowo- kinowej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie

Regulamin określa zasady korzystania z sali widowiskowo - kinowej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w naszym obiekcie.

                                                                   POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zakup biletu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
2. Wejście do sali widowiskowo- kinowej możliwe jest jedynie po okazaniu ważnego biletu.
3. Bilety są do nabycia w kasie kina:
a. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 - sekretariat Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie,
b. godzinę przed każdym seansem.
4. Zakupu biletu można dokonać również przez stronę internetową www.bilety.goktychowo.pl.
5. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.
6. Widz ma prawo do rezerwacji on-line nie więcej niż 10 biletów na dany seans.
7. Grupy zorganizowane - rezerwacja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30 , pod numerem telefonów: (094) 314 68 94 lub 666 668 075
8. Zarezerwowany bilet należy odebrać najpóźniej w ciągu 30 minut przed rozpoczęciem seansu pod rygorem anulowania rezerwacji.
9. Widz ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie numeru rezerwacji osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia się w kinie kilku osób podających ten sam numer rezerwacji, upoważnioną do zakupu zarezerwowanego biletu będzie osoba, która zgłosiła się w kasie jako pierwsza.
10. Bilety ulgowe przysługują dzieciom, młodzieży szkolnej, studentom do 26 roku życia, emerytom, osobom z niepełnosprawnością (I grupa inwalidzka), osobom posiadających Zachodniopomorską Kartę Rodziny i Seniora oraz Kartę Dużej Rodziny.
11.Bilety ulgowe mogą nabyć tylko osoby spełniające wymagania związane z wiekiem po okazaniu odpowiedniego dokumentu ( legitymacja szkolna, studencka, emeryta,  Zachodniopomorska Karta Rodziny i Seniora lub Karta Dużej Rodziny).
12. Nabycie biletu ulgowego przez osobę z niepełnosprawnością następuje na podstawie okazania dokumentu (zaświadczenia, legitymacji) potwierdzającego niepełnosprawność. Opiekunowi osoby z niepełnosprawnością nie przysługuje prawo do ulgi.
13. Osoby, które nie spełniają wymogu granicy wieku w odniesieniu do filmu dopuszcza się do uczestniczenia w seansie filmowym tylko w towarzystwie rodzica/prawnego opiekuna.
14. Bilety zbiorowe przysługują grupie zorganizowanej od 15 osób, które obejmują dzieci i młodzież z przedszkoli szkół wraz z opiekunami.
15. W cenie zakupu biletów zbiorowych przysługują zaproszenia dla opiekunów zgodnie
z poniższą zasadą: przedszkola - 1 zaproszenie dla opiekuna na 10 przedszkolaków, szkoły podstawowe, ponadpodstawowe- 1 zaproszenie dla opiekuna na 15 uczniów.
16. Dzieci poniżej 6 roku życia przebywają na Sali kinowej pod opieką osoby pełnoletniej.
17. Bilet należy zachować do kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki został zakupiony
18. Miejsce na sali należy zajmować zgodnie ze wskazaniami na bilecie.
19. Dokumenty uprawniające do nabycia biletu ulgowego sprawdzone są wraz z biletem przy wejściu na salę kinową lub przy kasie w momencie zakupu biletu.
20. Zwrotu biletu zakupionego w kasie kina można dokonać:
a. w przypadku odwołania seansu filmowego
b. opóźnienia w jego rozpoczęciu o co najmniej 30 minut,
c. w przypadku innych okoliczności uniemożliwiających realizację zakupionego biletu leżących po stronie Kina przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie.
21. Godziny rozpoczęcia seansów określone w terminarzu (oraz innych reklamach i ofertach) określają czas rozpoczęcia emisji bloku reklam i zwiastunów filmowych, po zakończeniu którego rozpoczyna się emisja filmu.
22. Seanse filmowe wyświetlane będą dla minimum 5 widzów.
23. Na terenie GOK obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych (broni, środków trujących, ostrych narzędzi, materiałów łatwopalnych)oraz wnoszenia i spożywania środków odurzających, alkoholowych
i psychotropowych.
24. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie będą wpuszczane na teren GOK.
25. Podczas seansów filmowych i innych wydarzeń kulturalnych organizowanych na sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie zabrania się dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.)
26. Osoby uczestniczące w seansie filmowym lub innym wydarzeniu kulturalnym zobowiązane są nie używać telefonów komórkowych oraz innych urządzeń emitujących światło lub dźwięk.
27. Na teren GOK obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
28. Za rzeczy pozostawione na Sali Kinowej, obsługa kina nie ponosi odpowiedzialności.
29. Szatnia jest dla widzów bezpłatna i ogólnodostępna.
30. Pracownik obsługi kina ma prawo nie wpuścić na salę kinową klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu lub narusza zasady określone niniejszym regulaminem.
31. Pracownik GOK ma prawo odmówić wstępu na salę widowiskowo – kinową osobie zachowującej się niekulturalne, niegrzecznie lub wulgarnie wobec innych klientów lub pracowników.
32. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.
33. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres widza, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
34. Decyzja Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Kino przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie poinformuje widza o swojej decyzji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
35. Kino przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii wszelkiej korespondencji z widzem.
36. Postanowienia Regulaminu w punktach: 23 do 29 mają zastosowanie również w przypadku imprez niebiletowanych.
37. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11 października 2021r.

Załącznik nr 1
do Regulaminu sali
widowiskowo- kinowej

1. Obowiązujące ceny biletów na projekcje filmowe

Filmy w systemie 2D

- bilet normalny - 19 zł
- bilet ulgowy - 17 zł(dzieci, młodzież szkolna, studenci do 26 roku życia, emeryci, osoby niepełnosprawne -I grupa inwalidzka)
- bilet zbiorowy – 15 zł(dla grupy zorganizowanej powyżej 15 osób dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół).
- bilet rodzinny – 17 zł (jeden rodzic/prawny opiekun), 15 zł / dziecko (przynajmniej dwoje dzieci do 12 roku życia)
- bilet z Zachodniopomorską Kartą Rodziny i Seniora oraz Karta Dużej Rodziny – 17,10 zł

2. Jednocześnie informujemy, iż ww. ceny biletów na projekcje filmowe mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu.

                                                                 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-09-24 12:11przez:
Opublikowano:2020-09-24 00:00przez:
Podmiot udostępniający: Gminny Ośrodek Kultury
Odwiedziny:4337

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo