Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Koncert z okazji Dnia Matki

Podsumowanie Roku Artystycznego 2023/2024

Tychowo na Ludowo - zespoły ludowe zapisy

Tychowo na Ludowo - rękodzielnicy zapisy

Zachodniopomorska Karta Rodziny lub Seniora, Karta Dużej Rodziny

Regulamin korzystania z sali widowiskowo- kinowej przy GOK w Tychowie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2020

                                                                  Dyrektora GOK w Tychowie z dnia 3 czerwca 2020r

w sprawie wdrożenia Regulaminu  kina przy GOK w Tychowie

 w trakcie epidemii wirusa SARS – CoV - 19

.

Regulamin kina przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie
 w trakcie epidemii wirusa SARS – COV – 19

Regulamin obowiązuje do odwołania

 1. Pracownicy oraz widzowie, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy/na seans, a pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem.
 2. Widzowie w kinie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa i dezynfekcji rak.
 3. Udostępnia się  widzom nie więcej niż połowę liczby miejsc na sali – 100.
 4. Rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami;
 5. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:
  - widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
  - widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem
  o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  - osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 6.  Powołuje się koordynatora do spraw zdrowotnych, który zobowiązany jest , w miarę potrzeb, do  kontaktu z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną
  w Białogardzie.  
 7. Pracownicy są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej ( przyłbice, rękawiczki, płyny do dezynfekcji rąk, przegroda mechaniczna -  pleksiglas).
 8. Sala kinowo – widowiskowa będzie systematycznie wietrzona i wentylowana , zgodnie z  Zaleceniami  Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Państwowego Zakładu Higieny,dotyczącymi działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego
  z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-19 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.
 9. Dla widzów dostępne będą  w toaletach, przy wejściu do kina, przy kasie, przy wejściu na salę kinową :środki do mycia i dezynfekcji rąk.
 10. W obiekcie przestrzegana będzie zasada dystansu społecznego – 2 metry.
 11. W  sali kinowej GOK  pojemniki  na zużyte środki ochrony osobistej będą oznakowane i postępować się będzie z nimi zgodnie z  Wytycznymi  Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).
 12. W toaletach oraz widocznych miejscach na korytarzu – umieszczone są instrukcje: mycia i dezynfekcji rąk, zakładania i zdejmowania maseczek, zakładania i zdejmowania rękawiczek, według rekomendacji GIS.
 13. Minimum raz na godzinę będą sprzątane i dezynfekowane toalety. Czynność ta zostanie odnotowana i opatrzona podpisem pracownika.
 14. Preferowana jest sprzedaż biletów online.
 15. Zaleca się korzystanie z przedsprzedaży biletów.
 16. Widzowie proszeni są o podanie danych  kontaktowych na wypadek stwierdzenia
  u któregoś z widzów zakażenia SARS – CoV – 19.
 17. W przypadku wystąpienia u pracownika lub klienta niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy/odseparować od innych osób w miejscu do tego przeznaczonym lub poprosić, aby transportem indywidualnym udał się do domu lub na oddział zakaźny. W przypadku pogarszania się jego stanu zdrowia należy zadzwonić pod numer alarmowy 999 lub 112.
 18. Incydent powyższy należy bezzwłocznie zgłosić Koordynatorowi do spraw zdrowotnych oraz Dyrektorowi GOK co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba potencjalnie zakażona koronawirusem, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 19. Należy ustalić  listy pracowników oraz (o ile to możliwe) widzów obecnych w tym samym czasie w części/częściach kina, w których przebywała osoba potencjalnie zakażona koronawirusem i zalecenie stosowania się do wytycznych Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym, skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Białogardzie.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-09-24 12:16przez:
Opublikowano:2020-09-24 00:00przez:
Podmiot udostępniający: Gminny Ośrodek Kultury
Odwiedziny:4897

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo