Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Kultury - Procedura organizacji zajęć w świetlicach Gminy Tychowo w czasie trwania stanu epidemii COVID – 19. Wniosek zgłoszenia dziecka do placówki.

Informacje

WOŚP 2023

Pustynie Afryki - prelekcja z pokazem zdjęć

Ferie zimowe 2023 z GOK w Tychowie

Warsztaty kreatywne

Teatrzyk PINOKIO

Akompaniator

Wycieczka dla dzieci do Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie

Plastyka dla smyka

Warsztaty perkusyjne

Pokaz iluzji

Wystrzałowe wesele

Gra Fortuny

Zadziwiający Kot Maurycy

Asteriks i Obeliks. Imperium smoka.

Masz Ci Los

Zachodniopomorska Karta Rodziny lub Seniora, Karta Dużej Rodziny

Procedura organizacji zajęć w świetlicach Gminy Tychowo w czasie trwania stanu epidemii COVID – 19. Wniosek zgłoszenia dziecka do placówki.

Procedura organizacji zajęć w świetlicach Gminy Tychowo w czasie trwania stanu epidemii dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID – 19

Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczestników oraz pracowników placówki.
1. Zajęcia mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców dzieci i młodzieży oraz dorosłych uczestników zajęć.
2. W celu korzystania z zajęć orgaznizowanych w placówce rodzic dziecka zobowiązany jest do złożenia wniosku – załącznik nr 1 oraz oświadczenia - załącznik nr 2
3. W pracowni może przebywać określona ilość uczestników wg zasady 10 m² na osobę - załącznik nr 3
4. W związku z ograniczona ilością osób, które mogą przebywać w pomieszczeniu świetlicy – ustala się zasady przyjmowania dzieci :
- Pierwszeństwo maja dzieci, których rodzice pracują zawodowo
- Decyduje kolejność składania wniosków.
5. Uczestnicy zajęć maja ograniczony dostęp do środków dydaktycznych i materiałów będących na wyposażeniu świetlicy. Z sali, w której przebywa grupa, usunięte zostają przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory wykorzystywane podczas zajęć będą dokładnie czyszczone i dezynfekowane.
6. W sali odległości pomiędzy stanowiskami będą wynosić min.2 m.
7. Uczestnik zobowiązany jest posiadać przybory tylko dla osobistego użytku (pędzle, ołówki, kredki itp.), nie wymienia się nimi z innymi uczestnikami.
8. Uczestnicy zajęć przebywają na sali na podstawie ewidencji obecności, która zawiera : godzinę przyjścia , godzinę wyjścia i imię i nazwisko osoby odbierającej dziecko.
9. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć.
10. Uczestnicy zajęć posiadają własną przestrzeń, która jest stała i niezmienna przez cały czas trwania zajęć, przypisana do konkretnego uczestnika zajęć.
11. Każdy przedmiot będący na wyposażeniu pracowni , z którego uczestnik skorzysta, będzie po wykorzystaniu odkładany w wyznaczone miejsce i dezynfekowany po zakończeniu zajęć przez opiekuna świetlicy.
12. Po przyjściu na zajęcia, należy umyć ręce woda z mydłem. Opiekunka świetlicy jest zobowiązana nieustannie przypominać dzieciom o myciu rak. Podczas zajęć należy zwrócić uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, dokładne mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.
13 . Sale będą wietrzone co najmniej raz na 45 minut.
14. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren placówki (np. spacer do parku). Dozwolone są tylko zabawy na terenie przyległym do świetlicy, z zachowaniem dystansu – 2 metrów między dziećmi.
15. Uczestnik nie powinien zabierać ze sobą do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów.
16. Nie organizuje się spożywania posiłków w świetlicy. Dozwolone jest tylko picie własnych napojów.
17. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczestników na/z zajęć mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do opiekunki świetlicy oraz innych uczestników zajęć i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
18. Aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczestnikami zajęć będą ograniczane.
19. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki zaznaczonej taśmą z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem, w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, pracownika placówki, uczestnika, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
20. Jeśli dziecko po zakończeniu zajęć w świetlicy ma do domu wracać samo, rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany napisać Oświadczenie o takiej decyzji.
21. Instruktorzy uzgadniają z rodzicami sposoby szybkiej komunikacji poprzez podanie aktualnych numerów telefonów.
22. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną ( np. kaszel, duszności itp.)
23. Dzieci do placówki są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
24.Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, to uczestnik nie może brać udziału w zajęciach.
25. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczestnik nie jest zdrowy – np. podwyższona temperatura ciała, kaszel, katar itp – dziecko nie może być przyjęte i pozostać w placówce.
26. Jeżeli u uczestnika zajęć pojawią się niepokojące objawy choroby, zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. Niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania uczestnika z placówki.
27. Rodzice dzieci oraz osoby pełnoletnie uczęszczające na zajęcia są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Dyrektora w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia COVID– 19.
28. Po zakończonych zajęciach pomieszczenie, w którym odbywały się zajęcia będzie myte i dezynfekowane przez opiekunkę świetlicy.

Załącznik nr 3
do Procedury organizacji zajęć
w świetlicach Gminy Tychowo w czasie trwania stanu epidemii,
dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID – 19

Maksymalna ilość odbiorców mogących jednocześnie przebywać w świetlicach Gminy Tychowo

1. Wszystkie zajęcia prowadzone będą w reżimie sanitarnym z zachowaniem dystansu społecznego i wszelkich środków ostrożności.
2. W pracowni może przebywać określona ilość uczestników wg zasady 10 m² na osobę
3. W sali odległości pomiędzy stanowiskami będą wynosić min.2 m.
Świetlica w Sadkowie - 4 osoby + opiekunka
Świetlica w Borzysławiu – 4 osoby + opiekunka
Świetlica w Kikowie – 5 osób + opiekunka
Świetlica w Trzebiszynie – 5 osób + opiekunka
Świetlica w Słoninie – 4 osoby +opiekunka
Świetlica w Bukówku – 4 osoby + opiekunka
Świetlica w Dobrowie – 8 osób + opiekunka
Świetlica w Pobądzu – 8 osób + opiekunka
Świetlica w Warninie – 9 osób + opiekunka
Świetlica w Smęcinie - 4 osoby + opiekunka
Świetlica w Kowalkach – 4 osoby + opiekunka
Świetlica w Tychowie - 4 osoby + opiekunka

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-10-05 10:11przez:
Opublikowano:2020-06-18 00:00przez: Anna Węglarska
Podmiot udostępniający: Gminny Ośrodek Kultury
Odwiedziny:3813

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo