Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Kultury - Procedura organizacji zajęć edukacji w czasie trwania stanu epidemii - COVID – 19

Informacje

WOŚP 2023

Pustynie Afryki - prelekcja z pokazem zdjęć

Ferie zimowe 2023 z GOK w Tychowie

Warsztaty kreatywne

Teatrzyk PINOKIO

Akompaniator

Wycieczka dla dzieci do Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie

Plastyka dla smyka

Warsztaty perkusyjne

Pokaz iluzji

Wystrzałowe wesele

Gra Fortuny

Zadziwiający Kot Maurycy

Asteriks i Obeliks. Imperium smoka.

Masz Ci Los

Zachodniopomorska Karta Rodziny lub Seniora, Karta Dużej Rodziny

Procedura organizacji zajęć edukacji w czasie trwania stanu epidemii - COVID – 19

Procedura  organizacji zajęć edukacji artystycznej i kulturowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie w czasie trwania stanu epidemii dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID – 19

 Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczestników oraz pracowników placówki.

Zajęcia mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców dzieci i młodzieży oraz dorosłych uczestników zajęć.

 1. W celu korzystania z zajęć orgaznizowanych  w placówce rodzic dziecka oraz  pełnoletni uczestnik zajęć zobowiązany jest do złożenia wniosku – załącznik nr 1 oraz oświadczenia - załącznik nr 2
 2. W pracowni może przebywać określona ilość  uczestników wg zasady 10 m² na osobę - załącznik nr 3
 3. Uczestnicy zajęć mają ograniczony dostęp do środków dydaktycznych i materiałów będących na wyposażeniu pracowni. Z sali, w której przebywa grupa, usunięte zostają przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory wykorzystywane podczas zajęć będą dokładnie czyszczone i  dezynfekowane.
 4. W sali odległości pomiędzy stanowiskami będą wynosić min.2 m.
 5. Uczestnik zobowiązany jest posiadać przybory do własnego użytku (pędzle, ołówki, kredki itp.),  nie wymienia się nimi  z innymi uczestnikami.
 6. Uczestnicy zajęć, zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli, przebywają na sali na podstawie ewidencji obecności.
 7. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć.
 8. Uczestnicy zajęć posiadają własną przestrzeń, która jest stała i niezmienna przez cały czas trwania zajęć, przypisana do konkretnego uczestnika zajęć.
 9. Każdy przedmiot będący na wyposażeniu pracowni , z którego uczestnik skorzysta, będzie po wykorzystaniu odkładany w wyznaczone miejsce i dezynfekowany po zakończeniu zajęć przez pracownika obsługi  oraz instruktora.
 10. Po przyjściu na zajęcia, należy umyć ręce woda z mydłem. Instruktor jest zobowiązany nieustannie przypominać  o myciu rak. Podczas zajęć należy zwróć uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, dokładne mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.
 11. Sale będą wietrzone co najmniej raz na 45 minut, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także
  w czasie zajęć. 
 12. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren placówki (np. spacer do parku).
 13. Uczestnik nie powinien zabierać ze sobą do GOK niepotrzebnych przedmiotów.
 14. Aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczestnikami zajęć będą ograniczane.
 15. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki zaznaczonej taśmą z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem, w odstępie 2 m od kolejnego z dzieckiem, pracownika placówki, uczestnika, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 16.  Instruktorzy uzgadniają z rodzicami sposoby szybkiej komunikacji poprzez podanie aktualnych numerów telefonów.
 17.  W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby  zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną ( np. kaszel, duszności itp.)
 18.  Dzieci  do placówki są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
 19.  Jeśli dziecko ma wracać po zakończeniu zajęć samo do domu – rodzic zobowiązany jest napisać Oświadczenie o takiej decyzji .
 20.  Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, to uczestnik nie może brać udziału w zajęciach.
 21. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, rodzic jest zobowiązany zawrzeć taką informację we wniosku.
 22. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczestnik nie jest zdrowy – np. podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel – dziecko nie może być przyjęte i pozostać w placówce.
 23. Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia i poruszania się rodziców/opiekunów i osób nieupoważnionych po budynku i terenie placówki / nie dotyczy dojścia do wyznaczonego miejsca przy  wejściu do  budynku.
 24.  Jeżeli u uczestnika zajęć  pojawią się niepokojące objawy choroby, zostanie odizolowany
  w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. Niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania uczestnika z placówki.
 25. Rodzice dzieci oraz osoby pełnoletnie uczęszczające na zajęcia są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Dyrektora w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia COVID– 19.
 26. Po zakończonych zajęciach pomieszczenie, w którym odbywały się zajęcia będzie myte
  i dezynfekowane przez pracowników obsługi.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-09-25 10:43przez:
Opublikowano:2020-09-25 00:00przez: Anna Węglarska
Podmiot udostępniający: Gminny Ośrodek Kultury
Odwiedziny:4489

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo